Ο Κωνσταντίνος Μπούσιας θα παραμείνει στην προεδρία της ΟΔΚΕ, καθώς εξελέγη στις σημερινές αρχαιρεσίες της ομοσπονδίας διαιτητών. Πρώτοι και με διαφορά ψηφίστηκαν οι Μπούσιας και Ελευθεριάδης, με τον μεν πρώτο να είναι ο πρόεδρος και το δε δεύτερο τον Παντελή Ελευθεριάδη.

Ο Αδριανός Παυλόπουλος εξελέγη στη θέση του ταμία, ο Αλέκος Σιμητόπουλος στην αντιπροεδρία ενώ ειδικός γραμματέας αναλαμβάνει ο Σπύρος Σαλαβός. ο Παναγιώτης Ντάβαρης θα είναι μεν μέλος, ωστόσο αναλαμβάνει χρέη Β’ αντιπροέδρου και ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος είναι μέλος και νομικός σύμβουλος της ομοσπονδίας.

Αναλυτικά οι ψήφοι που έλαβαν τα μέλη:

 

Για ΔΣ ΟΔΚΕ

 

Μπούσιας Κωνσταντίνος 25

Ελευθεριάδης Παντελής 25

Παπαδόπουλος Θεόφιλος 21

Σαλαβός Σπυρίδων 21

Σιμητόπουλος Αλέξανδρος 18

Παυλόπουλος Ανδριανός 14

Ντάβαρης Παναγιώτης 12

Κάλφα Μαρία 11

Μηναρετζόπουλος Γεώργιος 8

Ναλετάκης Μάρκος 7

 

Για Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Ηπιώτης Γεώργιος 23

Αλετράς Ευστράτιος 19

Δεπούδης Παναγιώτης 18

Μουζάκης Σταμάτης 8